Sunday, 05/12/2021 - 02:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Thắng

Lịch kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2020-2021

     Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước ban hành Công văn số 183/PGDĐT ngày 22/4/2021 về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kỳ 2 và đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2020-2021.

       Theo đó, Trường THCS Phước Thắng lập kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

Thứ/ ngày

Buổi

Môn

Thời lượng

Phát đề

Tính giờ

Thu bài

THỨ HAI

03/5/2021

SÁNG

TA 9 (Speaking)

Cả buổi

 

Tin học 6&8

Công nghệ 6&8

45 phút

45 phút

7h10

8h10

7h15

8h15

8h00

9h00

CHIỀU

TA 7 (Speaking)

Cả buổi

 

THỨ BA

04/5/2021

SÁNG

TA 8 (Speaking)

Cả buổi

 

Tin học 7&9

Công nghệ 7&9

45 phút

45 phút

7h10

8h10

7h15

8h15

8h00

9h00

CHIỀU

TA 6 (Speaking)

Cả buổi

 

THỨ TƯ

05/5/2021

SÁNG

Ngữ Văn 9

Vật Lý 9

Lịch Sử 9

90 phút

45 phút

45 phút

7h10

9h00

10h05

7h15

9h05

10h10

8h45

9h50

10h55

CHIỀU

Ngữ Văn 7

Vật lý 7

GDCD 7

90 phút

45 phút

45 phút

13h 25

15h 15

16h20

13h30

15h20

16h25

15h00

16h05

17h10

THỨ NĂM

06/5/2021

SÁNG

Ngữ Văn 8

Vật lý 8

GDCD 8

90 phút

45 phút

45 phút

7h10

9h00

10h05

7h15

9h05

10h10

8h45

9h50

10h55

CHIỀU

Ngữ Văn 6

Vật Lý 6

Địa lý 6

90 phút

45 phút

45 phút

13h25

15h15

16h20

13h30

15h20

16h25

15h00

16h05

17h10

THỨ SÁU

07/5/2021

SÁNG

T. Anh 9

Hóa học 9

Địa lý 9

45 phút

45 phút

45 phút

7h10

8h15

9h20

7h15

8h20

9h25

8h00

9h05

10h10

CHIỀU

T. Anh 7

Địa 7

Sinh học 7

45 phút

45 phút

45 phút

13h25

14h30

15h35

13h30

14h35

15h40

14h15

15h20

16h25

THỨ BẢY

08/5/2021

SÁNG

T. Anh 8

Hóa học 8

Địa lý 8

45 phút

45 phút

45 phút

7h10

8h15

9h20

7h15

8h20

9h25

8h00

9h05

10h10

CHIỀU

T. Anh 6

GDCD 6

Sinh học 6

45 phút

45 phút

45 phút

13h25

14h30

15h35

13h30

14h35

15h40

14h15

15h20

16h25

THỨ HAI

10/5/2021

SÁNG

Toán 9

Sinh học 9

GDCD 9

90 phút

45 phút

45 phút

7h10

9h00

10h05

7h15

9h05

10h10

8h45

9h50

10h55

CHIỀU

Toán 7

Lịch sử 7

90 phút

45 phút

13h25

15h15

13h30

15h20

15h00

16h05

THỨ BA

11/5/2021

SÁNG

Toán 8

Sinh 8

Lịch sử 8

90 phút

45 phút

45 phút

7h10

9h00

10h05

7h15

9h05

10h10

8h45

9h50

10h55

CHIỀU

Toán 6

Lịch sử 6

90 phút

45 phút

13h25

15h15

13h30

15h20

15h00

16h05

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 192
Tháng 12 : 662
Năm 2021 : 50.901