Sunday, 09/08/2020 - 12:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Thắng

Trường THCS Phước Thắng ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học.

                   Thực hiện Công văn số 267/PGDĐT ngày 06/5/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc triển khai thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THCS Phước Thắng vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học.

 

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-THCSPT ngày 25/5/2019 của Trường THCS Phước Thắng)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Bộ Quy tắc này quy định quy tắc ứng xử trong trường Trung học cơ sở Phước Thắng (sau đây gọi chung là nhà trường).
2. Bộ Quy tắc này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh của nhà trường và các cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trong nhà trường.
1. Điều chỉnh cách ứng xử của các thành viên trong nhà trường  theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của nhà trường; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong nhà trường.
2. Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường...
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 12
Tháng 08 : 110
Năm 2020 : 7.547