Wednesday, 27/05/2020 - 09:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phước Thắng

Kế hoạch công tác chính năm học 2019-2020.

      PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚC                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỚC THẮNG                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Số:        /KH-THCSPT                                                                Phước Thắng, ngày 19 tháng 9 năm 2019
        Căn cứ Kế hoạch số 147/KH-PGDĐT ngày 13/9/2019 của Phòng GD-ĐT Tuy Phước về Kế hoạch công tác chính năm học 2019-2020;
        Căn cứ Kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường.
        Trường THCS Phước Thắng xây dựng kế hoạch công tác chính trong năm học như sau:
 
Tháng
Lĩnh vực
 
Nội dung công việc
Người phụ trách hoặc chỉ đạo
Người
hoặc bộ phận thực hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8-2019
 
Tư tưởng, chính trị, tổ chức, thi đua, tổng hợp
Tổ chức các hoạt động chủ điểm CMTT và Quốc khánh 2-9
TPT
Liên đội
Tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè do Phòng GD&ĐT tổ chức
HT
CBGV,NV
 
 
 
Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thời gian năm học và chuẩn bị khai giảng năm học mới, tổng hợp báo cáo số liệu tình hình chuẩn bị năm học.
HT
VT và các bộ phận liên quan
- Bổ nhiệm các chức danh trong trường theo Điều lệ.
- Kiện toàn các tổ chuyên môn, các ban, hội đồng trong nhà trường; phân công chuyên môn, kiêm nhiệm cho CB, GV, NV
HT
Cá nhân và bộ phận có liên quan
 
 
 
 
 
 
Hoạt động chuyên môn
 
Tham gia các lớp tập huấn CBQL và bồi dưỡng chuyên môn hè cho GV
HT
GV
Tổ chức ôn tập, thi và xét lên lớp cho HS yếu.
Phó HT
GVBM liên quan
Biên chế, sắp xếp lại HS các lớp trong toàn trường.
HT
VT
Xếp thời khoá biểu.
Phó HT
VP
Cung ứng văn phòng phẩm cho CBGV
HT
VP
Tổ chức tựu trường, dạy và học trước khai giảng theo chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng.
HT
CBGV và HS
Kiểm tra tình hình số lượng học sinh đến lớp, tìm hiểu nguyên nhân và vận động HS đến lớp 100% (nếu còn học sinh chưa đến lớp)
HT
GVCN
Tổ chức bồi dưỡng HSG lớp 9
PHT
GVBM
Tài chính, CSVC
Kiện toàn BCH PCLB; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống bão lụt năm 2019
HT
BCH PCLB
Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ quyết toán sửa chữa CSVC
HT
Kế toán
Tổng hợp báo cáo tình hình sửa chữa trong hè, mua sắm trang thiết bị và ĐDDH
HT
Kế toán
Triển khai kế hoạch lao động vệ sinh trường lớp, sắp xếp lại bàn ghế các phòng học.
Trưởng Ban LĐ
GVCN + Học sinh
 
 
 
 
Hoạt động ngoài giờ, công tác khác
Thành lập và tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động đội cờ đỏ
TPT
GVCN + thành viên cờ đỏ
Tổ chức cho học sinh học tập Nội quy học sinh
TPT
GVCN, HS
Tập huấn đội Nghi thức
TPT
Đội NT
              Xem toàn bộ kế hoạch công tác chính năm học 2019-2020 tại đây
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 15
Tháng 05 : 777
Năm 2020 : 5.431